Sukmiati Nurul Islamiah WordPress.com site

Kanjeng Nabi Muhamma saw,nabi anu agung tur mulya,henteu wungkul diutus pikeun bangsa manusa,tapi ogè pikeun bangsa jin&malaikat.Ngan pèdah ari ka bangsa Malaikat mah,irsalna irsal tasyrif(ngamulyakeun)ari ka manusa mah,irsalna irsal taklif(meredih).Sajabi tikitu,mantena diutus sanés wungkul pikeun ngadugikeun paréntahan,cegahan,janji&ancaman Alloh,tapi ogè pikeun jadi rohmat di sakuliah alam ieu,sakumaha pidawuh Alloh anu hartosna wallohu a’lam”Jeung teu pati-pati Kami ngutus anjen,hè Muhammad anging sangkan jadi rohmat pikeun alam(QS.Al Anbiya:107)”Ari alam tèh sakur-sakur perkara anu salian Gusti Alloh,termasuk syétan&kafirin.Salajengna naon ari rohmat?Nyaéta riqqotun fil qolbi taqtadli ata fadlula wal ihsan(ngeleketeyna hatè anu nimbulkeun hayang mèré jeung laku hadè ka batur)Ngan rohmat nisbat ka Alloh mah ulah makè bahasa “ngeleketeyna haté”da Alloh mah mukholafatu lilhawaditsi.
Rohmat Nabi pikeun syètan,kafirin&jalma-jalma tukang doraka diantarana dipanjangkeun umur ogè diengkèkeunna siksaan nepi ka poè kiamah…komo atuh pikeun urang mah,kacida pisan tohagana.
Salajengna,rosululloh saw salaku afdolu makhluqotih tangtos ngagaduhan kaistimèwaan/kakhususiyahan,diantarana baè sakumaha anu ditukil pangersa KH.Muhyiddin Abdul Qodir A.MA,mudir MT Asysyifa Walmahmudiyyah Jabar tina kitab Muroqiyul Ubudiyyah,Imam Nawawi Albantani sayrh kitab Bidayatul Hidayah,Imam Ghozali kaca 3 :
1.Lam yahtalim qhoththu Thoha mutlaqon abadan#Wamaa tatsaa-aba ashlan fii madaz zamani
Kanjeng Nabi Toha tara ngimpén jima salamina#Sareng tara pisan angob dina salami zamani
2.MinHud dawaabu falam tahrob wamaa waqo’at# Dzubaabatun abadan fii jismiHil hasani
Sato lingas tara lumpat ti Jeng Nabi sapaosna#Tara entreup laleur reungit ti pangsaèna jasmani
3.BikholfiHii ka-amaamin ru-yatun tsabatat#Walaa yuroo atsru baulin minHu fii ‘alani
Kapengker kawas ka payun paningal Nabi mah sami#Teu katingal tapak kahampangan ku sakur insani
4.WaqolbuHuu lam yanam wal’ainu qod na’asat#Walaa yuroo zhilluHu fisysyamsi dzuu fathoni
Manah Nabi tara kulem najan soca kadang pules#Teu ngalangkang dinu caang Nabi nu pinter barani
5.KatfaHu qod ‘alataa qouman idzaa jalasuu#’indal wilaadati shif yaa dzaa bimuhtatani
Pungkurna sok ngaluhuran nu sanès dina riungan#Waktos lahir tos disepit ku qudrot gusti rohmani
6.Haadzil khoshooisho fahfazHaa takun aminan#min syarri naarin wasurroqin wamin mihani
Ieu kaistimèwaan pèk talar pasti salamet#Tina kaduruk,kapaling,tibalai najan suni

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: