Sukmiati Nurul Islamiah WordPress.com site

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam satu tahun ini ada 12 bulan dan 4 bulan diantaranya dicap Alloh swt dan RosulNYA sebagai asyhurul hurum atau bulan-bulan yang mulia. Dimana pada bulan-bulan tersebut tidak boleh ada peperangan yang dimulai oleh umat Islam ataupun mendatangkan kemaksiatan. Pada bulan ini juga dilipatgandakannya pahala kebaikan dan diampuni segala dosa. Diantara 4 asyhurul hurum itu, tiga bulan terletak secara berurutan, yakni Rajab, Sya’ban dan Ramadlan. Sementara yang satu lagi tersendiri, yakni bulan Muharram.

Bulan Sya’ban disebut Rosul sebagai “bulanku” (bulan Rosululloh), sebab itu, para ulama menyebutnya bulan sholawat, sehingga pada bulan ini hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi saw disamping berpuasa.

Dari Anas bin Malik ra bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad saw bersabda (yang artinya wallohu a’lam):”Sesungguhnya Alloh swt membuat sungai dari cahaya di bawah arasy, kemudian Dia menciptakan malaikat yang mana mempunyai dua sayap, sayap yang satu di sebelah Masyrik dan sayap yang satu lagi di sebelah Maghrib. Sementara kepalanya berada di bawah arasy dan kedua kakinya di bawah bumi yang tujuh. Tatkala membaca sholawat sang hamba kepadaku di bulan Sya’ban, maka Alloh memerintahkan malaikat tersebut untuk berenang dalam air kehidupan. Kemudian malaikat tersebut berenang dan keluar lagi kemudian mengepakkan kedua sayapnya, maka menetes dari bulu-bulu sayapnya tetesan-tetesan air. Kemudian dari setiap tetesan tersebut, Alloh swt menciptakan malaikat yang senantiasa memintakan ampunan bagi dia (hamba yang membaca sholawat Nabi di bulan Sya’ban) hingga hari kiamat ”
Kanjeng Nabi Muhammad saw juga bersabda (yang artinya wallohu a’lam):”Keunggulan bulan Sya’ban daripada bulan-bulan lainnya adalah seperti unggulnya aku terhadap nabi-nabi yang lain dan keunggulan Romadlon dibandingkan bulan-bulan yang lainnya adalah seperti unggulnya Alloh swt terhadap hamba-hambaNYA.”

Betapa banyak hadits yang menerangkan keutamaan-keutamaan bulan Sya’ban ini, diantaranya yang dikutip dari alamat blog http://pondokhabib.wordpress.com (blog Kecintaan dan Kasih Sayang Kepada Ahlul Baiyt):

1. Telah memberi tahu kepada kami Abdullah bin Yusuf telah memberi tahu kami Malik daripada Abi An-Nadhri daripada Abi Salamah daripada Sayyidatina ‘Aisyah telah berkata: Rosululloh saw berpuasa sehingga kita mengatakan dia tidak berbuka dan baginda saw berbuka sehingga kami berkata dia tidak berpuasa. Dan aku tidak pernah mel
ihat Rosululloh saw menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan pada bulan Romadlon dan aku tidak pernah melihat baginda saw banyak berpuasa melainkan pada bulan Sya’ban. (Diriwayatkan oleh Imam Bukhori di dalam sohihnya dan Imam Muslim di dalam sohihnya).

2. Telah memberi tahu kami Muaz bin Fudhalah telah memberi tahu kami Hisham daripada Yahya daripada Abi Salamah sesungguhnya sayyidatina Aisyah telah memberitahunya dengan berkata: Nabi saw tidak banyak berpuasa melainkan pada bulan Sya’ban dan bainda saw telah berpuasa penuh pada bulan Sya’ban. Dan adalah baginda saw bersabda: Lakukanlah amalan yang mana kamu mampu membuatnya, maka sesungguhnya Alloh tidak membebankan (mewajibkan) kamu sehingga kamu merasa berat dengan bebanan. Dan apa yang disukai Rosululloh saw adalah sembahyang (sunat) yang senantiasa dibuat sekalipun sedikit. Dan adalah baginda saw apabila mendirikan sembahyang maka baginda saw senantiasa berterusan di dalam berbuat demikian. (Diriwayatkan oleh Imam Bukhori di dalam sohihnya dan Imam Muslim di dalam sohihnya).

3. Telah memberi tahu kami Sufian bin ‘Uyainah daripada Ibn Abi Labid daripada Abi Salamah telah berkata: Aku telah bertanya sayyidatina Aisyah tentang puasa Rosululloh saw, maka dia menjawab: Adalah baginda saw berpuasa sehingga kami berkata: Sesungguhnya baginda saw telah berpuasa dan baginda saw berbuka sehingga kami mengatakan: Baginda saw telah berbuka. Aku tidak pernah melihat baginda saw berpuasa dari sebulan saja lebih banyak daripada puasa baginda saw pada bulan Sya’ban. Kadang-kadang baginda saw berpuasa Sya’ban sebulan penuh dan kadang-kadang baginda saw berpuasa sedikit daripadanya. (Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sohihnya).

4. Telah memberitahuku Muawiyah bin Soleh daripada Abdullah bin Abi Qois sesungguhnya dia telah mendengar Sayyidatina Aisyah berkata: Bulan yang disukai oleh Rosululloh saw yang mana baginda saw berpuasa padanya adalah bulan Sya’ban kemudian disambung puasa pada bulan Romadlon. (Hadits ini sanadnya Hasan dan diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Baghowi).

5. Telah memberitahuku Al-Maqburi daripada Abu Hurairah daripada Usamah bin Zaid telah berkata: Aku telah berkata: Wahai Rosululloh! Sesungguhnya kau telah berpuasa pada bulan yang mana aku tidak melihat engkau berpuasa pada bulan yang mana engkau berpuasa padanya. Bertanya Rosululloh saw: Bulan apa? Aku berkata: Sya’ban bulan diantara Rajab dan Romadlon yang mana melupai manusia mengenainya (diangkat kepadaNYA) segala amalan semua hamba, maka aku lebih suka amalanku tidak diangkat melainkan bersamanya aku berpuasa. Maka aku berkata lagi: Aku melihat engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan tidak mengabaikan kedua-dua hari itu. Sabda baginda saw: Sesungguhnya segala amalan hamba akan diangkat pada kedua-dua hari itu maka aku lebih suka tidak diangkat amalanku melainkan bersamanya aku berpuasa. (Hadits ini sanadnya Hasan dan telah dikeluarkan oleh An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi).

HADITS MENGENAI KELEBIHAN MALAM NISFU SYA’BAN

1. Daripada Makhlul daripada Malik bin Yakhamir daripada Muaz bin Jabal daripada Nabi saw telah bersabda: Sesungguhnya Alloh ta’ala memerhatikan makhlukNYa pada malam nisfu (pertengahan) daripada Sya’ban, maka Dia akan mengampuni semua makhlukNYA melainkan orang yang syirik atau orang yang bermusuhan. (Hadits ini isnadnya Hasan dan dikeluarkan oleh Ibn Hibban, Al-Baihaqi dan At-Thobroni).

2. Daripada Hisham bin Hassan daripada (Al-Hasan daripada) Usman bin Abi Al-‘As daripada Nabi saw telah bersabda: Apabila tibanya malam nisfu Sya’ban, pemanggil akan memanggil: Adakah daripada mereka yang memohon keampunan maka niscaya diampuni baginya? Adakah daripada kalangan mereka yang meminta maka akan diberi? Maka tidak ada seseorang yang memohon sesuatu melainkan akan diberi, kecuali penzina dengan kemaluannya ataupun orang syirik. (Hadits ini isnadnya Hasan dan dikeluarkan oleh Al-Kharaiti, Al-Baihaqi dan Imam Sayuti).

Penerangan Hadits

1. Hadits-hadits ini menjelaskan kepada kita bagaimana kelebihan bulan Sya’ban yang mana Rosululloh saw senantiasa berpuasa bahkan melebihi bulan-bulan yang lain.

2. Hadits-hadits ini juga menerangkan bagaimana hukum berpuasa pada bulan Sya’ban yaitu sunat bukannya wajib. Oleh karena itu, baginda saw kadang-kadang berpuasa penuh sebulan pada bulan ini dan pada suatu ketika baginda tidak berbuat demikian. Kita perlu ingat bahwa setiap perbuatan Rosululloh saw merupakan sunnah fi’liyyah (sunnah yang berasaskan perbuatan) yang boleh dijadikan hujjah di dalam mengeluarkan sesuatu hukum.

3. Baginda saw juga menggalakkan kita agar di dalam melakukan sesuatu yang baik, terutama dalam ibadah khusus seperti sholat sunat, puasa sunat, dan sedekah maka ia mestilah dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Kita kadang-kadang melakukan perkara ini secara banyak tetapi tidak berterusan dan ia dilakukan apabila timbulnya perasaan rajin saja. Ini menyebabkan kita kurang merasai hikmat dan kesan daripada amalan tersebut. Ini karena apabila ia dilakukan secara berterusan akan mendatangkan kepada kita perasaan untuk menghisab dan menghitung diri sendiri secara berterusan dan ini akan melahirkan individu yang senantiasa berada dalam ibadah dan mengingati Alloh setiap masa dan tempat sama ada ditikar sembahyang, ketika belajar maupun ketika bekerja.

4. Galakan ini juga bertujuan untuk melatih dan membiasakan diri kita dengan berpuasa sebelum masuknya bulan Romadlon yang memang kita mesti berpuasa padanya.

5. Baginda juga menekankan bagaimana seorang muslim mesti percaya bahwa setiap amalan yang dilakukan bukanlah sia-sia malah ia akan diangkat kepada Alloh untuk dihisab kualitinya. Apabila perasaan ini timbul sepanjang kehidupan dan peribadahan kita seharian akan menyebabkan kita semakin yakin kepada balasan Alloh terhadap apa yang telah kita sama-sama tunaikan. Ini dapat menghindarkan diri daripada melakukan sesuatu ibadah sambil lewa dan penuh dengan perasaan malas dan juga mampu memberi peringatan agar jangan mendekati segala maksiat karena setiap gerak laku kita diperhatikan dan dihisab oleh Alloh swt.

6. Baginda saw juga menjelaskan bagaimana adanya waktu-waktu tertentu yang mempunyai kelebihannya tersendiri seperti pada hari Senin dan Kamis serta pada bulan Sya’ban terutama pada malam pertengahan bulannya. Baginda saw juga mengajar kita agar menggunakan kesempatan yang ada dengan berdo’a dan beribadah kepada Alloh.

7. Islam mengajar kita agar menjaga masa dan menggunakan peluang yang ada untuk beribadat bukannya dihabiskan begitu saja disebabkan kita tidak merasa berdosa apabila tidak mempedulikan masa. Orang kafir mampu menjaga masa dan menggunakan masa untuk perkara berfaedah serta tidak kurang juga digunakan untuk mengatur strategi di dalam menyerang Islam. Adakah kita terus hanyut dibuai mimpi sedangkan musuh Islam telah lama merancang untuk menghancurkan kita.

8. Islam mau melahirkan umat yang berkualiti dalam ibadah, masa dan pekerjaan yang mana ia tidak menyuruh kita sekedar menunaikan ibadah khusus seperti sembahyang, puasa dan bersedekah saja tetapi juga menekankan agar setiap ibadah yang dilakukan mampu melahirkan umat yang sadar siapa mereka dan apa tanggungjawab mereka. Ingatlah bahwa Rosululloh saw pernah memarahi sahabat yang hanya mau beribadah khusus saja, sedangkan Rosululloh saw sendiri bukan saja merupakan orang yang kuat beribadat khusus, memo
hon keampunan malah baginda juga sebagai bapa, suami, ahli masyarakat dan juga yang paling besar dan berat adalah sebagai pemimpin negara. Semuanya dikira ibadah jika dilakukan mengikut landasan Islam. Kita jangan termakan dengan dakwah sesat golongan kuffar yang menyatakan ibadah adalah perkara yang berkaitan dengan sembahyang, puasa, haji dan ibadah khusus yang lain saja tanpa mempedulikan kewajiban kita yang besar seperti tanggungjawab terhadap kerja, keluarga, masyarakat setempat dan juga pemerintahan negara.

9. Islam mencela mereka yang syirik, berzina dan bermusuhan yang mana do’a mereka tidak dimaqbulkan.

Demikianlah betapa besar dan mulianya bulan Sya’ban ini. Yahya bin Muaz berkata: Sesungguhnya dalam Sya’ban itu terdapat lima huruf yang diberikan suatu pemberian dari setiap hurufnya kepada Mukminin: Dari huruf Syin, diberi Asysyarif wasysyafa’at (kemuliaan dan syafa’at/pertolongan), dari huruf ‘ain diberi al ‘izzah wal karomah (kegagahan dan kemuliaan), dari huruf ba diberi al birru (kebaikan), dari huruf alif diberi al ulfah (kelembutan/kasih sayang), dari huruf nun diberi an nur (cahaya).
Sebab itu, Rajab adalah bulan untuk mensucikan badan, sya’ban untuk mensucikan hati dan Romadlon adalah bulan untuk mensucika ruh. Barang siapa yang mensucikan badannya dibulan Rajab suci hatinya dibulan Sya’ban, dan barang siapa yang mensucikan hatinya di bulan Sya’ban, maka suci ruhnya dibulan Romadlon. Barang siapa yang tidak mensucikan badannya dibulan Rajab dan hatinya dibulan Sya’ban, maka bagaimana bisa ruhnya akan suci dibulan Romadlon? Maka dari itu, berkata para ahli hikmah: Sesungguhnya Rajab adalah bulan istighfar dari berbagai macam dosa, dan Sya’ban adalah bulan untuk membereskan hati dari setiap kecacatan sementara Romadlon adalah bulan untuk menerangi hati dan lailatul qodr adalah malam untuk mendekatkan diri kepada Alloh.
Kanjeng Nabi saw bersabda(yang artinya wallohu a’lam): “Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya’ban dan bertakwa kepada Alloh serta beramal soleh dengan taat kepadaNYA dan menahan diri dari maksiat maka Alloh taala mengampuni dosa-dosanya dan mengamankannya pada tahun tersebut dari segala macam bahaya dan penyakit.”

Semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat senantiasa mendapat kemuliaan dan keberkahan bulan Sya’ban.

Semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat senantiasa mendapat kemuliaan dan keberkahan bulan Sya’ban.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: